Deze website gebruikt eigen en externe cookies om uw toegankelijkheid te verbeteren, en om statistische informatie over uw browser aan te passen en te verzamelen. Als u doorgaat met browsen, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt meer informatie krijgen door ons cookiebeleid te raadplegen. OK

Juridisch advies

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van 25 mei 2018, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), meldt BORN SCOOTERS SL dat het de eigenaar is van de website www.via -vespa.com. In overeenstemming met de eis van artikel 10 van de voornoemde wet, rapporteert BORN SCOOTERS SL de volgende informatie:

De eigenaar van deze website is BORN SCOOTERS SL, met CIF B66505090 en hoofdkantoor op C/ PRINCESA, 56 08003, BARCELONA. Het e-mailadres om contact te krijgen met het bedrijf is: barcelona@via-vespa.com.

GEBRUIKER EN REGEL VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Navigatie, toegang en gebruik door de website van BORN SCOOTERS SL verleent de voorwaarde van de gebruiker, die wordt aanvaard, van het surfen op de website van BORN SCOOTERS SL, alle gebruiksvoorwaarden hier vastgesteld zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de overeenkomstige voorschriften van dwingende wettelijke naleving in voorkomend geval.

De website van BORN SCOOTERS SL biedt een grote verscheidenheid aan informatie, services en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid op zich voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

- De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die door BORN SCOOTERS SL worden uitgegeven, voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden.

- Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door BORN SCOOTERS SL in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, goede zeden, goede gewoonten of openbare orde, of anderszins schade aan de rechten kan veroorzaken van derden of dezelfde werking van de website.

LINKS BELEID EN AANSPRAKELIJKHEID VRIJSTELLINGEN

BORN SCOOTERS SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op zijn website en verklaart dat deze in geen enkel geval enig type controle over de inhoud van anderen zal onderzoeken of uitoefenen sites van het netwerk. Evenzo garandeert dit niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarachtigheid, geldigheid of rechtmatigheid van sites buiten uw eigendom die via de links toegankelijk zijn.

BORN SCOOTERS SL verklaart alle nodige maatregelen te nemen om schade aan de gebruikers van haar website te voorkomen, die kan voortvloeien uit het browsen op haar website. Bijgevolg is dat BORN SCOOTERS SL in geen geval verantwoordelijk is voor enige schade die de gebruiker kan lijden aan het surfen op internet.

WIJZIGINGEN

BORN SCOOTERS SL behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen die het gepast acht, zonder voorafgaande kennisgeving, in de inhoud van haar website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website, als in de gebruiksvoorwaarden ervan, of in de algemene contractvoorwaarden.

Deze wijzigingen kunnen via de website worden aangebracht met een ontvankelijke vorm van het recht en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en tot ze door de volgende geldig worden gewijzigd.

 

RESERVERINGSDIENSTEN DOOR INTERNET

Bepaalde inhoud van de BORN SCOOTERS SL-website bevat de mogelijkheid om online te reserveren. Het gebruik hiervan vereist het lezen en de verplichte aanvaarding van de algemene reserveringsvoorwaarden die door BORN SCOOTERS SL zijn vastgesteld.

GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeert BORN SCOOTERS SL gebruikers van haar website dat persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verzameld, met behulp van de formulieren op haar pagina's, zullen worden ingevoerd in een geautomatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van BORN SCOOTERS SL, om de tussen beide partijen aangegane verbintenissen te vergemakkelijken, te bespoedigen en te vervullen.

Evenzo informeert BORN SCOOTERS SL over de mogelijkheid om het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen door te schrijven naar het adres: C / PRINCESA, 56 08003, BARCELONA.

Hoewel de gebruiker niet anderszins communiceert met BORN SCOOTERS SL, begrijpt hij dat hun gegevens niet zijn gewijzigd, dat de gebruiker ermee instemt om BORN SCOOTERS SL een variatie te melden en dat BORN SCOOTERS SL de toestemming heeft om deze te gebruiken om te kunnen zorgen om relaties tussen de partijen te behouden.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

BORN SCOOTERS SL alleen of als gevolmachtigde, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de daarin opgenomen elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van BORN SCOOTERS SL. Ze zullen daarom door het Spaanse rechtssysteem beschermd worden als intellectueel eigendom, zowel Spaanse als Europese regelgeving op dit gebied, evenals internationale verdragen met betrekking tot het onderwerp en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. Op grond van het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de intellectuele eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld, van alle of een deel van de artikelen uitdrukkelijk verboden. Inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van BORN SCOOTERS SL.

De gebruiker gaat ermee akkoord om de rechten van Intellectuele en Industriële eigendom die eigendom zijn van BORN SCOOTERS SL te respecteren. U kunt de elementen van de portal visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang deze uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de pagina's van BORN SCOOTERS SL zijn geïnstalleerd.


 

JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

BORN SCOOTERS SL behoudt zich ook het recht voor om civiele of criminele acties aan te spannen die zij geschikt acht voor het oneigenlijk gebruik van haar website en inhoud, of voor schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de provider wordt geregeld door de geldige regels en is van toepassing op Spaans grondgebied. Als er een geschil ontstaat, kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of naar het gewone rechtsgebied, in overeenstemming met de regels op de bevoegdheid van dit gebied. BORN SCOOTERS SL is gevestigd in BARCELONA, Spanje.

Telkens wanneer een gebruiker de website of de app opent en telkens wanneer een bestand wordt geopend, worden de toegangsgegevens van deze bewerking opgeslagen op onze server.
Het gaat over:

Type en versie van de browser

Besturingssysteem

Naam van het toegangsapparaat (IP-adres)

Tijd en datum van het verzoek aan de server

Hoeveelheid verzonden gegevens en toegangsstatus (verzonden bestand, bestand niet gevonden, enz.)

Met deze gegevens worden anonieme interne statistieken gegenereerd die ons helpen het gebruik van de website te analyseren, fouten te wijzigen en onze diensten te verbeteren. Er wordt verder geen persoonlijk gebruik gemaakt. Merk op dat deze gegevens geen link bevatten naar andere gegevensbronnen. Nadat de statistische evaluatie is uitgevoerd, worden de gegevens automatisch verwijderd. U kunt op elk moment voorkomen dat uw anonieme gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt. Om dit te doen, moet u uw browsersoftware configureren om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

 Gebruik van cookies

BORN SCOOTERS maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat wil zeggen tekstbestanden of de zogenaamde "Web Beacons", dit zijn grafische bestanden die zijn opgeslagen op het weergaveapparaat van de gebruiker. Dit zijn technologieën die het verzamelen van technische informatie en specifieke configuraties mogelijk maken waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Deze informatie laat zien wanneer en hoe gebruikers de website gebruiken en zorgen voor continue verbeteringen. Het gebruik van cookies biedt de gebruiker het voordeel dat hij / zij bij het invullen van de formulieren op de website niet altijd zijn / haar persoonlijke gegevens hoeft in te voeren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk en een gangbare praktijk op veel webpagina's. De cookies worden opgeslagen op het weergaveapparaat van de gebruiker en niet op de website.

BORN SCOOTERS gebruikt alleen cookies om de geheugeninformatie van het weergaveapparaat van de gebruiker te lezen die de cookies vanaf die pagina heeft opgeslagen. Terwijl de gebruiker de website gebruikt, zonder de configuratie van zijn browser te veranderen, machtigt hij het gebruik van cookies zoals beschreven in deze bepalingen over gegevensbescherming. Als de gebruiker niet wil dat cookies op zijn weergaveapparaat worden opgeslagen, als hij een opgeslagen cookie wil verwijderen of een melding wil ontvangen dat hij deze wil opslaan, kan hij deze in zijn browser of op zijn weergaveapparaat configureren. Om te zien hoe dit in elk specifiek geval wordt gedaan, kunt u het helpgedeelte van de browser en het weergaveapparaat raadplegen. We verklaren uitdrukkelijk dat, gezien het geval, u mogelijk niet alle functies volledig kunt gebruiken.

 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics gebruikt de zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw weergaveapparaat zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik dat u van de website hebt gemaakt, kunt analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt normaal gesproken overgedragen aan een server van Google in de VS. Waar het is opgeslagen. Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code "gat._ anonymous ();" om ervoor te zorgen dat de verzamelde IP-adressen anoniem zijn. Hiermee verkort Google haar IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS. Waar het korter wordt.

In opdracht van BORN SCOOTERS gebruikt Google deze informatie om een ​​beoordeling te maken van het gebruik dat u van de website hebt gemaakt, om rapporten over de activiteiten van de website voor te bereiden en om de websitebeheerder andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Het verkorte IP-adres dat uw browser verzendt naar Google Analytics, is niet gerelateerd aan andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware te configureren, maar we willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies volledig kunt gebruiken.

Door de browser invoeg toepassing die beschikbaar zijn op de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en installeren, kunt u ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die door de cookie worden gegenereerd, worden verzameld en verwezen naar uw gebruik van de site. Web of de app (inclusief het IP-adres), evenals de verwerking door Google van dergelijke gegevens.

Als alternatief voor het complement van de browser, als u mobiele visualisatie-apparaten gaat gebruiken, kan klikken op de volgende link voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt. Dit voegt een uitschakeling cookie in die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Klik hier om u af te melden voor Google Analytics

U kunt hier meer informatie over Google Analytics vinden www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/